Märkäverstas kunnostuksen aikana

Verstaan kunnostushanke

Portaan nahkurinverstas oli lähes käyttämättömänä 1970-luvulta aina vuosituhannen alkuun asti, kolmisenkymmentä vuotta. Tuona aikana rakennus oli päässyt huonoon kuntoon, vaikka olikin edelleen korjauskelpoinen.

Kunnostusta alettiin harkita v. 2003, kun kiinteistön omistus oli siirtynyt nykyisille omistajille. Asiaa tutkittaessa varmistui, että rakennuksen ja sen lähes täydellisenä säilyneen välineistön muodostama kokonaisuus oli maassamme ainutlaatuinen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Jo ennen kuin rakennuksen kunnostamisesta oli tehty lopullista päätöstä, kaikki rakennuksessa olleet koneet, laitteet ja työvälineet puhdistettiin, valokuvattin ja dokumentointiin. Yhteensä koneita ja työkaluja dokumentoitiin tässä museaalisessa inventoinnissa yli 600 kappaletta.

Rakennuksen kunnostuksen ja siihen liittyneen maanpuhdistuksen - jonka tarve johtui nahanvalmistuksessa käytetystä kromista - mahdollistivat merkittävät tarkoitukseen saadut avustukset. Varsinainen korjaustoiminta alkoi kesällä 2005 ja sitä ovat eri vaiheissa tukeneet EU, Hämeen ympäristökeskus, Tammelan kunta sekä museovirasto. Museovirastolta on avustusten lisäksi saatu myös runsaasti konsultointia ja asiantuntijaneuvoja.

Erittäin laajamittaisen kunnostuksen aikana on mm. puhdistettu rakennuksen ja sen ympäristön maapohja, oikaistu rakennus ja vahvistettu perustukset, vaihdettu huonokuntoiset hirret ja korjattu katot. Kaikki korjaukset on tehty vanhaa mahdollisimman paljon säästäen ja vanhoja työmenetelmiä käyttäen.

Kokous- ja näyttelytila, asiakas-wc:t sekä keittiö- ja sosiaalitilat on kaikki rakennettu verstaan entisiin kylmiin varastotiloihin, joten varsinaisessa nahkurin- ja suutarintoiminnassa käytetyt tilat on voitu sisäosiltaan säilyttää lähes ennallaan.

Täältä löydät joitakin kuvia verstaasta ennen kunnostusta ja kunnostushankkeen aikana.

Päivitetty: 21.3.2013